• බැනරය1
  • බැනරය2
  • බැනරය 3

ගැනYLMGO

YILI Carbon Fiber Technology Co., Ltd. කාබන් නිෂ්පාදන සංවර්ධනය කිරීම සහ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා කැපවී සිටී.අපගේ ප්‍රධාන නිෂ්පාදන ක්‍රීඩා භාණ්ඩ, ස්වයංක්‍රීය පර්යේෂණ සහ සංවර්ධන, සමුද්‍ර ඇන්ටෙනා, ඡායාරූප පහසුකම් යනාදී ක්ෂේත්‍ර සඳහා බහුලව යෙදෙන උසස් තත්ත්වයේ කාබන් රෙදි වලින් සාදා ඇත.

තවත් හදාරන්න
  • 1-කර්මාන්තශාලාව
  • 8-කාර්යාල-කලාපය
  • 2-වැඩමුළුව

නිෂ්පාදනඅයදුම්පත